Sistemes i instal·lacions d'aigua a Palafrugell

A Plastics Gasull fem sistemes i instal·lacions d'aigua a Palafrugell

PRODUCTES

2.1 SANEAMIENTO

2.1.1 PVC SN-4: Tuberia de PVC compacta resistència SN-4 per sanejament d'aigües residuals residencials i municipals
2.1.2 PE corrugat: Tuberia de PE doble capa resistència SN-8 per sanejament d'aigües residuals residencials i municipals

 • PVCSN-4 PVCSN-4
 • PEcorrugat PEcorrugado

2.2 EVALUACIÓ

2.2.1 PVC sèrie B: Tuberia de PVC sèrie B compacta per evacuació d'aigua residuals domèstiques
2.2.2 PVC insonor: Tuberia de PVC de baixa emissió sonora per evacuació d'aigua residuals domèstiques
2.2.3 Canals i embornals: Sistema per a recollida d'aigües pluvials domèstiques a terra
2.2.4 Canalons: Sistema de recollida d'aigües pluvials a les teulades

 • Canalons Canalons
 • PVC insonor PVC insonor
 • PVC sèrie B PVC serie B
 • Embornals Embornals

2.3 FONTANERIA

2.3.1 Multicapa: Tuberia i accessoris premsats per a instal·lacions d'AFS, ACS i calefacció domèstiques
2.3.2 PPR: Tuberia i accessori de termofusió i electrofusió per a instal·lacions d'AFS, ACS i calefacció domèstiques
2.3.3 Llautó roscat: Accessori metàl·lic per a instal·lacions d'aigua domèstiques
2.3.4 Fixacions: Sistema per al fixat d'instal·lacions a parets, sostres i forjats
2.3.5 Ventilació: Conductes per a la ventilació i l'extracció d'aire domèstics
2.3.6 Flexos: Per a sistemes de conducció flexible AFS i ACS domèstiques
2.3.7 Vàlvules: Per tancar i obrir sistemes d'aigua AFS, ACS i calefacció
2.3.8 Sifons: Sistemes de desguàs d'aigües residuals domèstiques

 • Flexos Flexos
 • Fixacions Fixacions
 • PPR PPR
 • Sifons Sifones
 • Vàlvules Vàlvules
 • Ventilació Ventilació
 • Llautó roscat Llautó roscat
 • Multicapa Multicapa

2.4 AÏlLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ

2.4.1 Aïllament tèrmic: Aïllament per a la retenció de la calor i fred de canonades
2.4.2 Impermeabilització: Sistemes per al segellat de canonades, reparació o enganxat de materials

 • Impermeabilització aislamiento térmico
 • Aïllament tèrmic Aïllament tèrmic

2.5 REG

2.5.1 PE agrícola: Tuberia per a la instal·lació de sistemes de reg
2.5.2 Accessori PE: Accessori per a instal·lació de sistemes de reg
2.5.3 Aspersors: Turbines i difusors per regar gespa i plantes
2.5.4 Goteig: Rec localitzat per a plantes, flors i arbres
2.5.5 Programadors: Automatització electrònica del temps i dia de reg
2.5.6 Electrovàlvules: Control del cabal i temps de reg a canonades

 • Accessori PE PE agrícola
 • Aspersors Aspersors
 • Electrovàlvules Electrovàlvules
 • Goteig Goteig
 • Programadors Programadors
 • PE agrícola PE agrícola

2.6 PISCINES

2.6.1 PVC pressió: Tuberia i accessoris per a la instal·lació d'una piscina domèstica o residencial
2.6.2 Motors piscina: Electrobombes per al control de la circulació en una piscina

 • Motors piscina Motors piscina
 • PVC pressió PVC pressió

2.7 ESCOMESA

2.7.1 Canalització elèctrica: Tuberia per canalitzar escomeses elèctriques residencials i públiques
2.7.2 PE alimentari BD: Tuberia per a la connexió d'aigua domèstica
2.7.3 PE alimentari AD: Tuberia per a escomeses residencials i públiques
2.7.4 Accessori PE llautó: Accessori metàl·lic per a escomeses domèstiques i residencials
2.7.5. Accessori PE electrofusió: Accessoris per a PE AD d'electrofusió per escomeses residencials i públiques

 • Accessori PE electrofusió Accessori PE electrofusió
 • Canalització elèctrica Canalització elèctrica
 • Electrofusin Electrofusin
 • PE alimentari BD PE alimentari BD
 • PE alimentari AD PE alimentari AD